Terug naar overzicht
08 oktober 2018

Wie betaalt bij stormschade aan je huis?

Bij een storm raakt je huis beschadigd. Kan je een vergoeding vragen aan je verzekeraar? Kan je je buren aansprakelijk stellen als de schade door hun goederen wordt veroorzaakt?

Vastgoedadvies
Bericht delen:
Wie betaalt bij stormschade aan je huis?

Bij een storm kan de schouw van je huis naar beneden komen, er kunnen dakpannen afwaaien enz. Ook in je tuin kan er heel wat schade ontstaan. Draai je dan zelf op voor de schade of kan je deze door iemand laten vergoeden?

Verzekerd of niet?

Als je een woningverzekering (men spreekt ook wel eens van een ‘brandverzekering’) afsloot kan je vragen dat die je schade vergoedt. Zulke verzekering bevat verplicht ook een waarborg voor stormschade. Er is sprake van een storm bij een windkracht van minstens 100 km per uur of als de wind in een straal van 10 km rond je huis schade veroorzaakt aan gebouwen met een gelijkaardige weerstand aan de wind. In je polis kan ook een uitgebreidere waarborg staan. Zo kan er bijvoorbeeld een dekking worden opgenomen voor windstoten vanaf 80 km per uur.

Bij een schadegeval kan je de kosten van herstelling terugvragen van je verzekeraar. Je kan ook vragen dat die de kosten terugbetaalt van dringende interventies die werden gedaan om de schade te beperken. Als je woning onbewoonbaar werd door de stormschade, kan je je huisvestingskosten terugvragen. Heel wat polissen beperken die tot drie maand na het schadegeval. Veelal is een franchise van toepassing. Zorg er overigens voor dat je niet onderverzekerd bent. Ben je dat wel, dan wordt de vergoeding die men je uitbetaalt verminderd.

Het is wettelijk niet verplicht om een woningverzekering af te sluiten. Deed je dat niet, dan draai je zelf op voor de schade. Wordt de storm erkend als ramp, dan kan je eventueel terecht bij het rampenfonds.

Alle goederen?

Je woningverzekering vergoedt niet alle schade die je lijdt. Zo wordt schade aan goederen die zich buiten bevinden meestal niet gedekt. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan tuinmeubelen, terrasverwarmers enz. die door het noodweer beschadigd raken. De verzekeraar gaat er immers vanuit dat je die in veiligheid kon brengen. In je polis kan je nazien hoever de dekking juist gaat. Neem eventueel contact met je verzekeraar en vraag een uitgebreidere dekking te voorzien

Je aannemer in de fout?

Als je bij een storm schade lijdt doordat je aannemer geen degelijk werk afleverde, kan je hem eventueel aansprakelijk stellen. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan het geval dat een aannemer die een bijgebouw bij jou plaatste, dat onvoldoende verankerde. Stel, als je denkt dat je aannemer in de fout ging, hem in gebreke via een aangetekende brief.

Schade door je buren?

Lijd je bij een storm schade doordat een boom van je buren op je huis valt of doordat hun tuinmeubelen wegvliegen en bij jou schade veroorzaken, dan kan je vragen dat je buur (of zijn verzekeraar) je vergoedt voor je schade. Je buur kan aan zijn aansprakelijkheid ontsnappen als de storm wordt aanzien als een geval van overmacht. Windsnelheden van 100 à 120 km/u gelden volgens de rechtspraak niet als overmacht.

Hoe ga je te werk?

Neem als er zich een schadegeval voordoet foto’s van de schade. Zorg verder dat de schade niet erger wordt en neem beveiligende maatregelen. Hou de facturen daarvan bij. Doe zo snel als mogelijk aangifte bij de verzekering. Stel desgevallend dadelijk je aannemer en/of buur in gebreke door hen een aangetekende brief te sturen. Vraag een aannemer om een offerte op te maken voor een herstelling en bezorg die aan je verzekeraar. Ga maar over tot de herstelling als je daarvoor de toestemming van je verzekeraar hebt. Mogelijks stuurt je verzekeraar eerst een expert.

Bron: Immovlan en Jan Roodhooft, advocaat

De sleutel tot een succesvolle verkoop begint met een professionele schatting!

Andere blogartikels

Alle artikels