Terug naar overzicht
24 mei 2022

Voor welke vastgoedtransacties is een asbestattest nodig?

Voor elke onderhandse verkoopovereenkomst met datum na 22 november 2022 zal een asbestattest nodig zijn. Hieronder leest u wat u moet weten.

Verkopen
Bericht delen:
Voor welke vastgoedtransacties is een asbestattest nodig?

Vanaf wanneer is een asbestattest nodig?
Compromisdatum vanaf 23 november 2022.

 • Elke onderhandse verkoopovereenkomst met datum na 22 november 2022.

Voor welke soorten transacties?
Alle overdrachten onder levenden (dus niet voor een eigendomsoverdracht door erfenis).

 • Overdrachten van eigendomsrecht ( Verkoop / Schenking ).
 • Vestiging of overdracht van een vruchtgebruik.
 • Vestiging of overdracht van een erfpacht.
 • Vestiging of overdracht van opstalrecht.
 • Vestiging of overdracht van een zakelijk recht van gebruik.

Wat dient te worden vermeld in de onderhandse verkoopovereenkomst m.b.t. het asbestattest?
Bij ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst dient een geldig asbestattest gevoegd te worden.
De onderhandse verkoopovereenkomst vermeldt :

 • Datum attest.
 • Unieke code van het attest.
 • De samenvattende conclusie van het attest.
 • Een clausule die stelt dat de kopende partij al dan niet voorafgaandelijk aan de ondertekening op de hoogte werd gebracht van de inhoud van het attest.

asbestVerhuring van een onroerend goed en het asbestattest?
Er is geen principiële verplichting tot het opstellen van een geldig asbestattest, maar:

 • Bij eigendomsoverdracht met het oog op verhuring van vastgoed moet de nieuwe eigenaar-investeerder het bij de verkoop verplicht opgestelde asbestattest overhandigen aan (kandidaat-)huurders.
 • Aangeraden wordt om bij nieuwe verhuringen de overhandiging van het asbestattest in een clausule van de huurovereenkomst te laten opnemen.
 • Ook bij verhuring wordt hier geen onderscheid gemaakt tussen residentieel dan wel commercieel vastgoed.

Meer weten? Contacteer ons met al uw vragen mbt het asbestattest.

De sleutel tot een succesvolle verkoop begint met een professionele schatting!

Andere blogartikels

Alle artikels