Terug naar overzicht
05 oktober 2021

Vlaamse registratierechten naar 3%: Wachten op 1 januari 2022 of niet als kandidaat-koper?

De registratiebelasting zal verlaagd worden naar 3% voor de aankoop van een enige en eigen woning. Niet voor een tweede verblijf.

Kopen
Bericht delen:
Vlaamse registratierechten naar 3%: Wachten op 1 januari 2022 of niet als kandidaat-koper?

Vanaf 1 januari 2022 worden in Vlaanderen de registratierechten gewijzigd.

De nieuwe tarieven

Voor de “ENIGE” en “EIGEN” gezinswoning: 3 % op de aankoopprijs. ( Nu nog 6% )
— “ENIGE” = U heeft geen andere woningen in eigendom.
— “EIGEN” = U woont zelf in de woning.

Vanaf een tweede eigendom als buitenverblijf of als opbrengstpand: 12% op de aankoopprijs. (Nu nog 10% )

Renovaties met ingrijpende gevolgen op energetisch vlak: Mogelijk 1% op de aankoopprijs op voorwaarde dat het gerenoveerde pand binnen de 5 jaar na akte-datum een E-peil haalt van maximaal 60.

Doelstellingen en gevolgen

De zogenaamde “starters” of jonge mensen die zich hun eerste woning willen aanschaffen kunnen een verhoogd aandeel eigen kapitaal voorleggen bij de banken. Het verlaagde tarief moet deze groep meer kansen bieden op de huizenmarkt die steeds moeilijker bereikbaar werd voor hen wegens de steeds hogere vraagprijzen. Er schuilt echter een gevaar in het verlagen van de fiscaliteit. Het voordeel dreigt immers naar de verkoper door te rollen wanneer de vrijgekomen financiële armkracht doorsijpelt in de biedprijs. Af te wachten valt dus nog welk effect hier de overhand zal halen.

Investeerders op de vastgoedmarkt die opbrengsteigendommen willen vergaren en meer begoede burgers die er een 2e en soms zelfs 3e eigendom op willen nahouden zullen iets dieper in de geldbeugel moeten tasten. Bij een blijvende lage marktrente zullen investeerders niet echt terugdeinzen om actief op deze markt te blijven inzetten terwijl de beleningsgraad bij jonge kopers-eerste bewoners toch een positief effect zou ressorteren. Tot op zekere hoogte kan er dus gesproken worden van een sociale correctie door de verlaging van de registratierechten voor een eigen enige woning. Het zullen immers de jongeren zijn met de grootste eigen inbreng die de marktprijzen gaan bepalen en niet noodzakelijk de investeerdersmarkt.

Wachten op 1 januari 2022 of niet als kandidaat-koper?

De datum van het verlijden van de akte geldt als richtdatum om al dan niet te kunnen genieten van het verlaagde registratietarief. Een akte dient in principe verleden te worden binnen de 4 maanden na het opstellen van de onderhandse overeenkomst. Dit wil zeggen dat al wie op vandaag (4 oktober 2021) een onderhandse overeenkomst ondertekent vóór 4 februari 2022 de akte moet laten verlijden. De agenda van de notaris(sen) kan hier dus soelaas brengen. Let wel op, vanaf 1 januari houden banken rekening met de geschatte waarde van een woning om de woonkredieten toe te staan en niet meer van de prijs die betaald werd.

Het systeem van meeneembaarheid zal een uitdovend karakter krijgen en nog toegepast kunnen worden tijdens een overgangsperiode die loopt tot einde 2023. De meeneembaarheid van reeds eerder betaalde registratierechten is echter niet combineerbaar met het nieuwe registratietarief van 3%. Er dient gekozen te worden tussen enerzijds het oude registratietarief (6%) met de meeneembaarheid of het nieuwe registratietarief (3%) zonder meeneembaarheid. De keuze hangt dus af van een eenvoudige rekensom.

De sleutel tot een succesvolle verkoop begint met een professionele schatting!

Andere blogartikels

Alle artikels