Terug naar overzicht
16 augustus 2018

Verkoopverbod tussen echtgenoten opgeheven

Tot nu toe gold het principe dat echtgenoten, wat ook hun huwelijksstelsel is, geen koopcontract kunnen aangaan behoudens vier wettelijke uitzonderingen (art. 1595 BW). Dit verbod was volgens de wetgever gedateerd.

Verkopen
Bericht delen:
Verkoopverbod tussen echtgenoten opgeheven

Zo genieten echtgenoten vandaag door andere bepalingen van het Burgerlijk Wetboek een contractuele vrijheid om hun vermogensrechtelijke relaties naar goeddunken te regelen. Om die reden werd dit verbod in Frankrijk (sinds 1985) en Nederland (sinds 1992) reeds geruime tijd opgeheven. Ook in België pleitten het notariaat en de rechtsleer al lang voor een afschaffing van dit verbod.

Schuldeisers

De opheffing van dit artikel kan bedrog ten nadele van derden in de hand werken. Een schuldenaar kan op deze manier namelijk makkelijker goederen aan zijn schuldeisers onttrekken door ze te verkopen aan zijn of haar echtgenoot.

De schuldeisers kunnen natuurlijk wel altijd beroep doen op de zijdelingse (art. 1166 BW) of pauliaanse vordering (art. 1167 BW), maar dan ligt de bewijslast bij de benadeelde schuldeisers.

De sleutel tot een succesvolle verkoop begint met een professionele schatting!

Andere blogartikels

Alle artikels