Terug naar overzicht
09 juni 2022

Renovatieverplichting vanaf 2023 voor residentieel vastgoed

Deze zal gelden voor zowel woningen als appartementen. De nieuwe wetgeving is zo goed als definitief.

Kopen
Bericht delen:
Renovatieverplichting vanaf 2023 voor residentieel vastgoed

De overheidsmaatregelen om aan de vooropgestelde algemene milieudoelstellingen te voldoen nemen een hoge vlucht. Ook de vastgoedsector ontsnapt niet aan de steeds strengere (milieu)wetgeving. De renovatieplicht bij aankoop van residentieel vastgoed is een feit. Het is enkel nog wachten op het advies van de Raad van State om het wetsvoorstel van minister van Energie Zuhal Demir in uitvoering te laten gaan, en wel vanaf 1 januari 2023!!

Hoe zit dit wetsvoorstel in elkaar en welke zijn de gevolgen voor de nieuwe eigenaar van residentieel vastgoed vanaf 2023?

De bedoeling is dat elk residentieel pand, hetzij een ééngezinswoning, hetzij een appartement, studio of kamer, aangekocht vanaf 1 januari 2023 een energieprestatielabel D heeft binnen 5 jaar na aankoop. (Datum authentieke akte is de referentiedatum van de betrokken vastgoedtransactie i.f.v. de toepasbaarheid van deze wetgeving). Het te behalen energieprestatielabel zal met de jaren gradueel verstrengen, zie schema.

renovatieplicht

Aanvankelijk start men voor elk soort residentieel vastgoed op gelijke hoogte, namelijk EPC-label D. Gaandeweg zal er een verschil ontstaan tussen enerzijds een woonhuis en anderzijds meergezinswoningen (Appartementen) om vanaf 2045 opnieuw gelijkgesteld te worden op EPC-label A. Het moge dus duidelijk wezen dat het behalen van een D-label niet zal volstaan in de toekomst. De controle op de naleving van deze regelgeving is efficiënt georganiseerd en gebeurt op basis van de verplichting een EPC te laten opmaken binnen de 5 jaar na datum authentieke akte. Via de EPC-databank volgt het VEKA makkelijk elk dossier op. Dit EPC moet aantonen dat er voldoende bijkomende energie-efficiëntie werd bekomen middels energetische renovatiewerken.
Twee situaties verhinderen aan deze nieuwe wetgeving te moeten voldoen. De eerste categorie, aankopen waarbij binnen de 5 jaar een volledige sloop van het desbetreffende gebouw kan worden aangetoond hoeven geen rekening te houden met deze regelgeving. Heropgebouwde woningen vallen immers onder de EPB-regelgeving. Een tweede categorie eigendomsoverdrachten betreffen die van onroerend erfgoed.

Af te wachten valt welke impact deze nieuwe milieuwetgeving zal hebben op de vastgoedmarkt. Vastgoedprijzen zullen ongetwijfeld gevolgen ondervinden, maar over de draagwijdte hiervan is het voorlopig koffiedik kijken.

Ook moet er gekeken worden naar wat de gevolgen zullen zijn voor eigenaars van een wooneenheid in mede-eigendom binnen een meergezinswoning. Wat indien energetische werken aan een appartement niet volstaan binnen het geheel van het totale gebouw? Hoe moet de syndicus of de VME ( Vereniging van Mede-Eigenaars ) met zulke problemen en verplichtingen omgaan? Hierover gebeurt momenteel nog studiewerk. Er wordt gedacht aan een minimaal gebouwlabel vanaf 2030 dat los kan staan van de verkoop van aparte wooneenheden binnen het gebouw.

De bij de tekoopstelling betrokken vastgoedmakelaar zal naast alle andere informatieplichten ook aan de renovatieplicht aandacht moeten besteden. Kandidaat-kopers zullen ingelicht moeten worden omtrent het bestaan van de renovatieplicht die op een nieuwe eigendom rust. Ze zullen doorverwezen worden naar de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) om meer informatie te kunnen bekomen.

Dat met deze nieuwe regelgeving geen loopje kan genomen worden wordt duidelijk wanneer we de mogelijke door het VEKA opgelegde sancties beschouwen bij overtredingen. Bij het ontbreken van het nodige EP-certificaat of bij het niet naleven van de nodige energetische renovatiewerken zal het VEKA administratieve boetes opleggen die variëren van € 500,- tot € 200.000,-.

Bijkomend wordt een nieuwe termijn opgelegd binnen dewelke alsnog zal moeten voldaan zijn aan alle wettelijke voorwaarden. Deze sanctionering kan blijvend herhaald worden tot de woning voldoet. Hardleerse eigenaars zullen dus al gauw tegen een muur van boetes aankijken.

Meer informatie op energiesparen.be of vlaanderen.be

De sleutel tot een succesvolle verkoop begint met een professionele schatting!

Andere blogartikels

Alle artikels