Terug naar overzicht
22 januari 2023

Renovatie- en energiepremies in Vlaanderen – Wat verandert er in 2023?

Een overzicht van alle wijzigingen die u kan verwachten in 2023.

Vastgoedadvies
Bericht delen:
Renovatie- en energiepremies in Vlaanderen – Wat verandert er in 2023?

 

1) Bij aankoop van een huis of appartement – Renovatieverplichting i.f.v. EPC-label

Renovatieverplichting van niet energiezuinige woningen ( = EPC label E of F ) tot een label D of beter binnen 5 jaar na datum aankoopakte.

Kleine appartementsgebouwen ( < dan 15 wooneenheden ) hebben vanaf 2023 ook een EPC nodig voor de gemeenschappelijke delen. ( Bv. inkomhal of trappenhal ).

2) Verbouwings- en renovatiepremies

De inkomensgrenzen waarop deze premies gebaseerd worden werden per 1 januari 2023 geïndexeerd. D.w.z. dat minder mensen zullen kunnen genieten van dezelfde premie in vergelijking met een premie toegekend in het verleden tot en met 31 december 2022. Het gaat over premies voor werken die een woning energiezuiniger maken of het gebruik van fossiele brandstoffen vermijdt.

Voorbeelden:

  • Dak- of muurisolatiewerken
  • Hoog-rendementsglas installeren
  • Zonneboiler installeren
  • Warmtepompen of warmtepompboiler installeren

3) Korting op de onroerende voorheffing ( = Belasting op het bezit van een woning )

Voor energiebesparende vernieuwingswerken aan uw woning gold een korting op de onroerende voorheffing t.e.m. 31 december 2022 in volgende 3 gevallen:

  • Nieuwbouw
  • Ingrijpende energetische renovatie
  • Heropbouw na gedeeltelijke sloop

Vanaf 1 januari 2023 valt de korting op de onroerende voorheffing volledig weg in het geval van nieuwbouw. In de beide andere gevallen wordt de korting behouden.

4) Premies voor zonnepanelen en thuisbatterijen

Premie installatie zonnepanelen wordt gehalveerd. Zo was de maximale premie = € 1.500,-. In 2023 nog maximaal € 750,- en in 2024 nog maximaal € 375,-. De datum van de keuring van de zonnepanelen is de bepalende datum voor de toekenning van de premie.

De zonnepanelentechnologie wordt goedkoper en het terugverdien-effect kan in de toekomst ook zonder subsidiëring. Daarenboven hoopt men door de aankondiging van een afbouwbeleid rond subsidies een stimulans te geven aan de burger om in zonnepanelen te investeren.

Premie thuisbatterij wordt sneller afgebouwd. Waar deze premie nog tot maximaal € 1.725,- kon bedragen zal ze dit jaar nog maar voor maximaal € 850,- bedragen tot en met 31 maart en valt deze premie volledig weg vanaf 1 april 2023. Thuisbatterijen zijn technisch gezien ook niet in elke specifieke situatie even interessant. Hierdoor bleek subsidiëring vaak overbodig.

5) Aansluitingen op aardgas

Vanaf 1 januari 2023 mag er geen aardgasaansluiting meer aangevraagd worden voor nieuwe appartementsgebouwen of voor verkavelingen vanaf 5 wooneenheden.

Vanaf 2025 wordt aansluiting op aardgas algemeen verboden voor alle soorten gebouwen die nieuw opgericht worden of die gerenoveerd worden en waarvan de verwarmingsbron wordt gewijzigd.

De sleutel tot een succesvolle verkoop begint met een professionele schatting!

Andere blogartikels

Alle artikels