Terug naar overzicht
20 december 2021

Is er nog een weg terug nadat je een bod hebt uitgebracht?

Laat je niet verrassen, een bod is bindend!

Kopen
Bericht delen:
Is er nog een weg terug nadat je een bod hebt uitgebracht?

Door de grote concurrentie tussen kandidaat-kopers die op zoek zijn naar een woning, staan kopers vaak onder druk om snel te beslissen. In hun enthousiasme zijn ze dan soms onvoorzichtig. Als je een bod plaatst, bouw de nodige veiligheden in zodanig dat je je er niet aan verbrandt want een bod is bindend.

Impulsieve biedingen

Een koper moet goed begrijpen wat de draagwijdte van zijn bod is: als het aanvaard wordt, is de zaak beklonken. De wilsovereenstemming is er op dat moment. De regel op zich is vrij eenvoudig: als er een akkoord is over de prijs en het voorwerp dat je verkoopt, dan is de koop definitief. Dat geldt voor koper en verkoper. Maar de praktijk is soms een stukje complexer.

Contractbreuk

Belangrijk: zowel een mondeling als schriftelijk bod is bindend. Alleen wanneer de verkoper het bod nog niet heeft aanvaard, kan de kandidaat-koper dat bod nog intrekken. Wij geven de raad opschortende voorwaarden aan een bod te koppelen, bijvoorbeeld dat je bod alleen geldt als je bank een lening goedkeurt.

Nog een belangrijk element: de geldigheidsduur van het bod. Beperk het in de tijd, bijvoorbeeld een week, anders blijft het in principe doorlopen. Heb je een koopovereenkomst gesloten en wil je daar nadien onderuit, dan is dat contractbreuk.

Ofwel komen beide partijen overeen om de verkoop, ondanks het bindend bod, stop te zetten, al dan niet met een schadevergoeding. Dat is een minnelijke ontbinding. Als er geen akkoord komt, wordt het een gerechtelijke ontbinding. De rechtbank moet dan vaststellen wie zijn verplichtingen niet nakomt en wat de schade is die daaruit voortvloeit.

De sleutel tot een succesvolle verkoop begint met een professionele schatting!

Andere blogartikels

Alle artikels