Terug naar overzicht
11 oktober 2021

Het verkrijgen van een hypothecaire lening wordt verplicht gekoppeld aan de waarde-schatting van een huis

Banken zullen een schattingsverslag van de waarde van de woning in kwestie aan het hypothecair dossier toevoegen om te vermijden dat ze hun geld niet zouden kunnen recupereren.

Kopen
Bericht delen:
Het verkrijgen van een hypothecaire lening wordt verplicht gekoppeld aan de waarde-schatting van een huis

Vanaf 1 januari 2022 worden de regels die banken opgelegd krijgen m.b.t. het toekennen van een hypothecaire lening geharmoniseerd binnen Europa. Om te vermijden dat banken hun geld niet kunnen recupereren wanneer een lening niet wordt terugbetaald zullen banken een schattingsverslag van de waarde van de woning in kwestie aan het hypothecair dossier toevoegen. Het maximale toegestane te ontlenen bedrag zal aan deze schatting getoetst worden.

Banken zijn dus verplicht een schatting te laten opmaken vooraleer een hypothecair krediet kan worden goedgekeurd. Zij hebben hiertoe de mogelijkheid interne of externe experts aan te wijzen. In principe gaan deze schatters ter plaatse om zich een juist idee te kunnen vormen van de waarde van het vastgoed. Het plaatsbezoek door een expert is echter in de meeste gevallen niet noodzakelijk. Banken mogen en kunnen immers statistische modellen aanwenden om de waarde van een gebouw te bepalen. Zij beschikken immers over historische databanken waarin zich allerlei soorten panden bevinden met vergelijkbare kenmerken. Indien hun gegevensbestanden voldoen aan de normering van The European banking Authority wordt een schatting op basis van deze gegevens eveneens toegestaan.

Enkel indien voor een bepaalde woning geen vergelijkingspunten in de beschikbare gegevens terug te vinden zijn moet er dus een schatting ter plaatse worden opgemaakt. Dit zal echter enkel in uitzonderlijke gevallen nodig zijn waardoor extra kosten voor de koper naar verwachting onbestaande zouden zijn. Ook de vrees dat men slechts nog beperkte bedragen zou kunnen ontlenen is ongegrond. Het wordt de banken immers nog steeds toegestaan zelf hun marges te bepalen en dus ook om meer dan 90% van de geschatte waarde van een woning als hypothecaire lening toe te staan aan kopers die voor de eerste keer een woning kopen.

De sleutel tot een succesvolle verkoop begint met een professionele schatting!

Andere blogartikels

Alle artikels