Terug naar overzicht
22 april 2021

Het conformiteitsattest bij verhuur van vastgoed. Wat, waarom en waar?

Als u een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet u ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kunt u bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet.

Verhuren
Bericht delen:
Het conformiteitsattest bij verhuur van vastgoed. Wat, waarom en waar?

 

Wat en waarom?

Een conformiteitsattest de verhuring van een woning is een document dat niet voldoet aan de Vlaamse woningkwaliteitsnormen. Deze normering spits zich teen op het niveau inzake veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit en woonbezetting.
– Wat veiligheid betreft denken we bijvoorbeeld aan de inrichting van de elektrische installatie, de aardgasinstallatie, rookmelders, enz.

– Op het vlak van gezondheid worden verluchtingsmogelijkheden (Schimmelvorming), gevaarlijke materialen (Asbest), enz. nagekeken.

– Wanneer het om woonkwaliteit gaat kijkt men naar de aanwezigheid van basisvoorzieningen zoals verwarming, dubbele beglazing, zijn er voldoende sanitaire voorzieningen of niet, etc.

– Ook de woonbezetting is een aandachtspunt. Zo zal een woning met slechts 2 slaapkamers niet verhuurbaar geacht worden aan een gezin met bijvoorbeeld 3 kinderen.

Een conformiteitsattest geeft dus een kwaliteitslabel aan een bepaalde woning. Het is geen vergunning, maar een document dat een oriënterend karakter heeft betreffende een verhuurd of te huur aangeboden woonpand. Mogelijke gebreken worden in verschillende categorieën ingedeeld. Een woning wordt volgens het attest conform geacht wanneer er zich geen gebreken binnen categorie II of III. Gebreken die in categorie Ik vallen onder de tolerantiegrens en kunnen dus aanvaard worden op voorwaarde dat er niet meer dan 6 van dergelijke gebreken kunnen worden vastgesteld.

Waar?

Vermits het conformiteitsattest in principe geen algemeen verplicht karakter heeft een woning zonder dit attest verhuurd worden. Echter, er zijn hoe langer hoe meer gemeenten in Vlaanderen die de verplichte aanwezigheid van zulk attest bij verhuring steden van woningen op hun grondgebied in hun gemeentelijke reglement opgenomen hebben. Het komt er dus op neer voor verhuurders te weten of dit van applicatie is op hun eigendom in verhuur. Ook een kandidaat-huurder kan er automatischsprekend baat bij hebben zich bij de gemeente te informeren over de al dan niet verplichte aanwezigheid van zulk attest.

Een bepaalde conformiteit die gekoppeld is, is een bepaalde woning die de geldigheidsduur ervan 10 jaar. Maar opgelet, gemeenten die het attest invoeren mogen autonoom deze geldigheidsduur aanpassen. De koppeling van een welbepaalde woning aan een conformiteitsattest impliceert dat de geldigheid ervan mee overgaat bij de verkoop / eigendomsoverdracht van een woning. Het vermelden van de aanwezigheid van het attest hoort dus bij de informatieplicht van de professionele vastgoedmakelaar.

Informatie over dit attest vind je op de gemeentelijke websites. Een volledige lijst van alle steden en gemeenten in Vlaanderen die applicaties in hun gemeentelijk regelement hebben opgenomen vind je op de website “Wonen Vlaanderen een totaaloverzicht”.

De sleutel tot een succesvolle verkoop begint met een professionele schatting!

Andere blogartikels

Alle artikels