Terug naar overzicht
16 maart 2023

De middenklasse krijgt het moeilijker om een woning te kopen of te huren

Een nieuwe studie (UGent/Itinera) wijst uit dat zelfs de middenklasse krijgt het moeilijker om een woning te kopen of te huren.

Huren Kopen
Bericht delen:
De middenklasse krijgt het moeilijker om een woning te kopen of te huren

Op de huurmarkt blijkt een steeds groter deel van de Vlaamse bevolking onvoldoende financiële middelen te hebben om een woning te huren. De gestegen huurprijzen in combinatie met de huidige verbruikskosten ( Energie, levensmiddelen, etc. … ) brengt op vandaag zelfs de middenklasse wat dat betreft gaandeweg in de problemen. Reeds 10 % van de Vlaamse huishoudens bevindt zich in deze precaire situatie.

Ook op de vastgoed-kopersmarkt zien we eenzelfde tendens.

De rentestijging tezamen met strengere kredietvoorwaarden als gevolg van de inflatie en de door de overheid opgelegde renovatieplicht i.f.v. een minimum te behalen EPC-score bij een eigendomsoverdracht zet ook hier de koopkracht van de middenklasse op de helling. De cijfers tonen dit duidelijk aan.

Ter staving enkele voorbeelden hiervan:

Het aantal gezinnen dat een halfopen nieuwbouwproject kan kopen zonder daarvoor eigen middelen in te leggen daalt van 16 naar 11%.

In het segment van de kleine nieuwbouwappartementen wordt een daling van 4 % genoteerd, van 32 naar 28%.

Voor bestaand vastgoed speelt dan weer de hogere energiefactuur en de renovatieplicht een belangrijke rol. Hier merken we de grootste dalingen op. Nog slechts 24 procent van de huishoudens kan zich een rijwoning of halfopen bebouwing veroorloven, daar waar voorheen nog 32 % in die mogelijkheid verkeerde. Erger nog in het segment aankoop bestaande kleine appartementen. We noteren zelfs een forse daling van 52 naar 39%.

De hele woningmarkt, dit is de optelsom van de huurmarkt met zowel de nieuwbouw- als de bestaande woning-koopmarkt werken als communicerende vaten. Daarom is het uiterst cruciaal dat er vanuit de overheid gewaakt wordt over het op peil houden van het eigenaarspercentage. Immers, hoe minder eigenaars, hoe groter de druk op de huurmarkt en alsmaar meer dus stijgende huurprijzen. In eerste instantie komen de financieel kwetsbare huishoudens in het vizier, maar die groep wordt alsmaar groter en heeft reeds volop de onderkant van de middenklasse bereikt.

Belangrijk is te weten dat investeren, als je dat kan tenminste, in energiezuinig wonen op middellange en lange termijn een erg goed idee is. Op die manier wordt je als eigenaar of huurder minder gevoelig voor volatiele energieprijzen.

De sleutel tot een succesvolle verkoop begint met een professionele schatting!

Andere blogartikels

Alle artikels