Terug naar overzicht
04 januari 2019

De keurings- en onderhoudsverplichtingen voor de installaties in jouw woning opgesomd!

Heel wat installaties in jouw woning zijn onderworpen aan een verplichte keuring of onderhoud. Hierbij de juiste info op een rijtje.

Vastgoedadvies
Bericht delen:
De keurings- en onderhoudsverplichtingen voor de installaties in jouw woning opgesomd!

1. Keuring airco-installaties

Nieuwe airco-installaties voor comfortkoeling (dus: in gebouwen waar mensen werken of wonen) met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW, moeten verplicht gekeurd worden:

 • eerste keuring: binnen de 12 maanden na ingebruikname.
 • daarna: periodieke controle:
  • nominaal koelvermogen 12 kW – 50 kW: om de 5 jaar;
  • nominaal koelvermogen 50 kW – 250 kW: om de 3 jaar;
  • nominaal koelvermogen > 250 kW: om de 2 jaar.

De controle moet hierbij telkens gebeuren door een erkend aircodeskundige.

2. Keuring elektrische installatie

Elke elektrische installatie moet verplicht een keuring ondergaan bij ingebruikname, wijziging, verzwaring of uitbreiding.

Indien je jouw woning wenst te verkopen, moet je een geldig gelijkvormigheidsattest m.b.t. deze elektrische installatie kunnen voorleggen. Voor alle duidelijkheid: dit gelijkvormigheidsattest hoeft niet per se positief te zijn opdat de verkoop zou kunnen doorgaan. Het is perfect mogelijk een woning te verkopen indien het gelijkvormigheidsattest bepaalt dat de elektrische installatie niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Het zal in dat geval aan de koper zijn om de elektrische installatie in orde te brengen en een herkeuring te laten uitvoeren door een erkend technicus.

De geldigheid van het attest is afhankelijk van de datum van ingebruikname van de elektrische installatie:

 • de installatie werd vóór 01.10.1981 in gebruik genomen:
  In dit geval moet je een verplichte keuring van de installatie laten uitvoeren, tenzij je al een geldig gelijkvormigheidsattest hebt dat dateert van na 01.10.1981.
  Wordt er een negatief verslag afgeleverd bij verkoop, dan zal de koper binnen de 18 maanden na aankoopdatum een nieuwe keuring moeten laten uitvoeren.
 • de installatie werd na 01.10.1981 in gebruik genomen
  In dit geval speelt er een dubbele verplichting:

  • verplichte keuring vóór ingebruikname
  • periodieke keuring om de 25 jaar
   Wordt er een negatief verslag afgeleverd bij verkoop, dan moet ook hier de installatie herkeurd worden op kosten van de koper. De termijn hiervoor bedraagt dan slechts 12 maanden na aankoop.

3. Schoorsteen

Je bent verplicht om jouw schoorsteen te laten reinigen indien deze is aangesloten op een open stooktoestel dat bestemd is om te worden aangesloten op een schoorsteen of rookgasafvoerkanaal op:

 • vaste brandstof: jaarlijks
 • gas waarbij het vermogen groter is dan 20 kW : tweejaarlijks
 • stookolie waarbij het vermogen groter is dan 20 kW: jaarlijks

De reiniging van de schoorsteen kan worden uitgevoerd door een erkend technicus of door een schoorsteenveger.

4. Onderhoud centrale verwarming

De gebruiker (vb.: de huurder) is verantwoordelijk voor het onderhoud door een erkend technicus:

 • centrale stooktoestellen op gas: 2-jaarlijks
 • centrale stooktoestellen op stookolie of vaste brandstof: jaarlijks

5. Controle en onderhoud van de stookolietank

Wanneer je voor de verwarming van jouw woning een stookolietank gebruikt, moet je aan bepaalde verplichtingen voldoen inzake het onderhoud van die tank.

Zo moet de eerste controle van de stookolietank plaatsvinden na de plaatsing, maar vóór de ingebruikname ervan.

Ook na de ingebruikname moeten er regelmatig controles worden uitgevoerd door een erkende technicus. De frequentie van de controles hangt af van het volume van de tank, de ligging (binnen of buiten waterwingebieden en beschermingszones) en de plaatsing (ondergrond of bovengronds (nl.: ingegraven in de grond))

 • Stookolietank < 5.000 kg
  • ondergrondse stookolietank: onderhoudscontrole om de vijf jaar
  • bovengrondse stookolietank: moet sinds 01.03.2009 niet meer periodiek gecontroleerd worden. Je kijkt best na welke ‘datum voor volgende controle’ is opgenomen op het onderhoudsattest. Is dit voor 01.03.2009? Dan moet je nog een laatste periodieke controle laten uitvoeren.
 • Stookolietank > 5.000 kg
  • ondergrondse stookolietank:
   • beperkt onderzoek
    • om de 2 jaar
    • elk jaar indien de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt
   • grondig algemeen onderzoek
    • om de 15 jaar (tenzij de tank gemaakt is uit gewapende, thermohardende kunststof)
    • om de 10 jaar indien de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt
  • bovengrondse stookolietank
   • beperkt onderzoek
    • om de 3 jaar
   • algemeen onderzoek
    • om de 20 jaar indien de tank een inhoudsvermogen heeft van meer dan 20.000 liter

Bij de aanwezigheid van een stookolietank voor opslag van 5.000 kg of meer, gelden nog enkele bijkomende verplichtingen:

 • verplichte melding bij het college van burgemeester en schepenen van de desbetreffende gemeente
 • verplicht aanvragen van een milieuvergunning vooraleer de tank geplaatst indien deze een mogelijkheid tot opslag heeft van:
  • > 20 ton stookolie met GHS02-symbool
  • > 50.000 liter stookolie zonder GHS02-symbool

De sleutel tot een succesvolle verkoop begint met een professionele schatting!

Andere blogartikels

Alle artikels