Terug naar overzicht
03 juni 2021

De Huurwaarborg bij woninghuur, wat is dit?

Bij woninghuur hebben zowel verhuurder als huurder verplichtingen en rechten. Een belangrijk recht van de verhuurder bestaat erin een HUURWAARBORG te eisen.

Huren
Bericht delen:
De Huurwaarborg bij woninghuur, wat is dit?

De huurwaarborg is immers zowat het enige middel die een verhuurder heeft om beschermd te worden tegen huurders die hun plichten niet of onvoldoende nakomen, in de meeste gevallen om door de huurder veroorzaakte schade aan de woning te kunnen compenseren. De wet verplicht de verhuurder niet een waarborg te stellen aan het begin van een huurtermijn, desalniettemin raden wij elke eigenaar-verhuurder ten stelligste aan dit toch te doen. Hieronder sommen we even op hoe dit op een correcte wijze kan.

In eerste instantie dient men te kijken naar de datum waarop het huurcontract werd afgesloten. Immers, bij de huurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats is de datum van ondertekening de alles bepalende factor m.b.t. de regelgeving over het stellen van een huurwaarborg. 1 januari 2019 is de cruciale datum, dit is de dag waarop het Vlaams Woninghuurdecreet van toepassing werd.

A) Woninghuurovereenkomsten voor de hoofdverblijfplaats afgesloten vóór 01/01/2019 :
Wat de huurwaarborg betreft had men t.e.m. 31 december 2018 twee mogelijkheden.

1) Ofwel koos men voor modaliteiten m.b.t. de huurwaarborg vrij van enige regelgeving. Een vaak gekozen waarborgvorm hier was de verzekeringsbon via Korfine die gedurende een beperkte periode een gegarandeerde opbrengst verzekerde via kapitalisatie (Tak 26). Meestal werd de waarde van de huurwaarborg in zulk geval gesteld op 3 maanden huur.

2) Ofwel koos men voor één van de drie types huurwaarborg die in de Woninghuurwet omschreven stonden. Deze Woninghuurwet bood een kader waarbinnen men met alle redelijkheid kon werken. Binnen dit wettelijk kader dienden bepaalde regels nageleefd te worden. De drie toenmalige types huurwaarborg worden hieronder even kort opgesomd.

Type 1: De huurder staat zelf garant en stort de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening. Men noemt dit ook een geïndividualiseerde rekening. De huurder opent deze rekening in eigen naam en stort daarop een met de verhuurder overeengekomen bedrag dat maximaal 2 MAANDEN HUUR bedraagt. De betrokken bankinstelling blokkeert deze rekening. Op het einde van de huurovereenkomst wordt dit bedrag enkel en alleen opnieuw vrijgegeven na uitdrukkelijk en wederzijds akkoord van zowel huurder als verhuurder.

Type 2: De huurder kiest ervoor met een bankwaarborg te werken. In dit geval staat de bank waar de huurder zijn beroeps- of vervangingsinkomen liet storten, garant. De huurder diende in dit geval de huurwaarborg verspreid over een periode van maximaal 3 jaar terug te betalen aan de bank. Bij dit type kon de huurwaarborg maximaal 3 MAANDEN HUUR bedragen.

Type 3: Indien de huurder aan een aantal voorwaarden voldeed kon deze ook via het O.C.M.W. de huurwaarborg laten voorschieten. Bij dit 3e type huurwaarborg sloot het O.C.M.W. een contract af bij een financiële instelling voor de volledige huurwaarborg met een gesteld maximum van 3 MAANDEN HUUR.

B) Woninghuurovereenkomsten voor de hoofdverblijfplaats afgesloten na 31/12/2018 :
Alle huurwaarborgen gesteld voor woninghuurovereenkomsten met datum na 31 december 2018 vallen onder het wettelijk kader van het Vlaams Woninghuurdecreet. Vrije keuze is NIET MEER MOGELIJK! Er werden in dit decreet 4 verschillende types huurwaarborg gecreëerd waaruit men dus de keuze heeft:

Type 1: De huurder staat zelf garant en stort de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening. Men noemt dit ook een geïndividualiseerde rekening. De huurder opent deze rekening in eigen naam en stort daarop een met de verhuurder overeengekomen bedrag dat maximaal 3 MAANDEN HUUR bedraagt. De betrokken bankinstelling blokkeert deze rekening. Op het einde van de huurovereenkomst wordt dit bedrag enkel en alleen opnieuw vrijgegeven na uitdrukkelijk en wederzijds akkoord van zowel huurder als verhuurder.

Type 2: Men kiest voor een zakelijke zekerheidsstelling via een financiële instelling op naam van de huurder zoals bijvoorbeeld de kapitalisatiebon via Korfine. Bij dit type kon de huurwaarborg maximaal 3 MAANDEN HUUR bedragen.

Type 3: Indien de huurder aan een aantal voorwaarden voldeed kon deze ook via het O.C.M.W. de huurwaarborg laten voorschieten. Bij dit 3e type huurwaarborg sloot het O.C.M.W. een contract af bij een financiële instelling voor de volledige huurwaarborg met een gesteld maximum van 3 MAANDEN HUUR.

Type 4: Huurwaarborg via persoonlijke borgstelling door de huurder. Ook hier maximaal 3 MAANDEN HUUR. Echter, dit type waarborg aangeboden door de huurder, kan ten allen tijde geweigerd worden door de verhuurder. De huurder dient dan één van de andere drie types huurwaarborg te aanvaarden.

Belangrijke noot: Cash betaling van een huurwaarborg is in België strikt verboden.

De sleutel tot een succesvolle verkoop begint met een professionele schatting!

Andere blogartikels

Alle artikels