Terug naar overzicht
04 oktober 2022

Beperking huurindexatie voor energieverslindende woningen

Vanaf 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023 geldt voor alle woninghuurcontracten (Zowel die van vóór 2019 = federale Woninghuurwet als die van na 31 december 2019 = Vlaams Woninghuurdecreet) die werden afgesloten een inperking van de huurindexatie voor energieverslindende woningen.

Huren Verhuren
Bericht delen:
Beperking huurindexatie voor energieverslindende woningen

 

Is de woning die u verhuurt een energieverslindende woning?

U beschikt als verhuurder over een EPC met label A+, A, B of C ➔ U mag maximaal indexeren ( 100 % ) en er verandert voor u niets. De geldende regels omtrent huurindexatie blijven dezelfde.

U beschikt als verhuurder over een EPC met label D ➔ U mag beperkt tot 50 % indexeren.

U beschikt als verhuurder over een EPC met label E of F ➔ U mag NIET indexeren.

Als verhuurder dien je dus met volgende regels rekening te houden wanneer je een aanvraag tot indexering per brief opstuurt aan je huurder:

U heeft als verhuurder geen EPC: U mag niet indexeren tot op de dag dat u een EPC kan voorleggen met een voldoende laag label volgens bovenstaande percentage- toepassing. Opgelet, er kan vanaf het moment dat u een EPC kan voorleggen niet met terugwerkende kracht tot 3 maanden in de tijd geïndexeerd worden zoals voorzien in normale omstandigheden. De tijd voorafgaand aan het bestaan van het EPC kan niet meer in rekening gebracht worden voor de indexatie.

“Voorlopig” geldt de regeling t.e.m. 30 september 2023. Na die datum wordt opnieuw overgegaan tot de normale gang van zaken zoals vóór 1 oktober 2022. Ook hier erg opgelet : Indien u een energieverslindende woning verhuurde in de periode 1/10/2022 tot en met 30/09/2023 kan u de verloren gegane indexatie achteraf niet terug winnen.

Mijn EPC dateert van voor 2019 en heeft geen energielabel

Wanneer u correct omrekent zou onderstaande van toepassing zijn:

  • Indexering aan 100% mogelijk bij een energiescore tot en met 300 kWh / m2.
  • Indexering aan 50% mogelijk bij een energiescore tussen 301 kWh / m2 en 400 kWh / m2.
  • GEEN indexering mogelijk bij een energiescore hoger dan 400 kWh / m2.

Daarenboven geldt algemeen dat een EPC ten allen tijde slechts 10 jaar geldig is.
M.a.w., een EPC-attest van voor 1 oktober 2012 staat gelijk aan GEEN EPC en dus geen enkele mogelijkheid tot indexatie. Men hoeft geen controle van overheidswege te verwachten vermits het recht om een indexaanpassing te weigeren automatisch de huurder toekomt wanneer kan aangetoond worden dat er door de verhuurder niet aan de nieuwe regelgeving werd voldaan.

Voor verhuurders geldt dus eigenlijk slechts 1 gouden raad:
Investeer in energetische verbouwingen of aanpassingen van uw huurwoning. Het komt alle partijen ten goede, alsook de levensduur van uw woning en haar verhuurbaarheid in de markt aan een correcte prijs.

De sleutel tot een succesvolle verkoop begint met een professionele schatting!

Andere blogartikels

Alle artikels